Curs DVA i Nivologia – Gener 2019

Noves formacions orientades a la seguretat hivernal.

El dissabte dia 19 de gener del 2019 es farà una jornada orientada a la utilització dels DVA. La formació constarà de quatre parts teòriques:

 • Introducció al coneixement del allaus i tipus.
 • Presentació dels aparells DVA i el seu funcionament.
 • Protocols d’emergència en cas d’accident.
 • Recerca i desenterrament de víctimes d’allau.

Es realitzaran activitats pràctiques:

 • Exercicis de coneixement dels DVA
 • Organització d’una recerca sobre el terreny i rols
 • Desenterrament i atenció a una víctima.

Durada de l’activitat 5 hores
Material necessari:

 • DVA, pala i sonda
 • Esquís de muntanya
 • Roba d’abric
 • Menjar i beure per l’activitat

Preu 30€ per persona.

El diumenge dia 20, es realitzarà el complement del primer dia, la formació en nivologia i la interpretació de l’estat del terreny. La formació constarà de:

 • Allaus i classificació
 • Cristalls de neu
 • Testos de camp
 • Interpretació del partes de predicció i recerca d’informació

L’activitat pràctica constarà de:

 • Sortida d’esquí de muntanya per identificar sobre el terreny
 • Realització dels diferents testos i perfils
 • Comprensió de les prediccions e interpretació sobre el terreny

Durada de l’activitat 5 hores

Material necessari:

 • DVA, pala i sonda
 • Esquís de muntanya
 • Roba d’abric
 • Menjar i beure per l’activitat

Preu 30€ per persona.

Per la realització d’aquestes activitats cal disposar d’una assegurança esportiva.
En el moment d’inscripció es verificarà que l’assegurança estigui vigent.
En cas de no disposar de l’assegurança esportiva, indiqueu-nos-ho i us informarem.